جلسه هم اندیشی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای با رئیس پلیس پیشگیری شهرستان
1400/02/09

جلسه تعامیل و همفکری به منظور اثر بخشی مهارت آموزی سربازان وظیفه شهرستان روز پنجشنبه برگزار گردید.

جلسه هم اندیشی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای با امام جمعه شهرستان
14/1400/01

جلسه هم اندیشی با حضور رئیس مرکز ، امام جمعه و دبیر انجمن رشد و توسعه شهرستان برگزار گردید.